Samen voor een veilig buitengebied

Voor de leefbaarheid, vitaliteit en veiligheid van het platteland is het belangrijk om criminele activiteiten in de kiem te smoren en verlokkingen voor ‘snel geld’ het hoofd te bieden. De drie regionale organisaties van LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor. Zij staan door hun fijnmazige organisatiestructuur tenslotte dicht bij de agrarische praktijk in het buitengebied. Een van de bevindingen uit het onderzoek, Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied, was dat Nederlandse boeren en diverse overheden nadrukkelijk samen moeten optrekken.

In januari 2022 is ZLTO begonnen met het initiatief Vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied. De aanleiding voor dit initiatief waren de toenemende zorgen over ondermijning in het buitengebied en de lage meldingsbereidheid. De vertrouwenspersoon geeft voorlichting en informatie over ondermijning, bijvoorbeeld op bijeenkomsten van lokale ZLTO-afdelingen. Daarnaast is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt voor vragen over ondermijning. Tot slot kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het doen van een (anonieme) melding.

Om dit allemaal goed te organiseren is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met relevante partners. Denk daarbij aan Meld Misdaad Anoniem, het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), de Politie en het Platform Veilig Ondernemen. Al deze partijen zetten zich in om het buitengebied veiliger te maken door inwoners en ondernemers te informeren, het meldproces te ondersteunen en criminelen op te sporen.